Zarząd

PREZES ZARZĄDU – Mariusz Jankowski

WICEPREZES ZARZĄDU – Zbigniew Matuszek

CZŁONEK ZARZĄDU – Robert Hałas