Zarząd

PREZES ZARZĄDU – Mariusz Jankowski

WICEPREZES ZARZĄDU – Zbigniew Matuszek