Uchwała nr II/14 z dnia 2 września 2021 roku

Uchwała nr II/14 z dnia 2 września 2021 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie likwidacji ewidencji tabel i wyników ligowych w prowadzonych przez Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej rozgrywkach dziecięcych kategorii od G2 (skrzat) do E1 (orlik)

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 8) Statutu PZPN postanawia się, co następuje

  • Począwszy od sezonu rozgrywkowego 2021/2022 dokonuje się likwidacji ewidencji tabel i wyników ligowych w rozgrywkach dziecięcych w kategoriach od G2 (skrzat) do E1 (orlik) prowadzonych przez Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej. Mając powyższe na uwadze ustala się, iż:
  1. Tabele i wyniki ligowe w ww. kategoriach rozgrywek nie będą publikowane na stronach internetowych Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej;
  2. W protokołach meczowych i sprawozdaniach sędziowskich z rozgrywek w ww. kategoriach nie będą wpisywane wyniki spotkań ligowych;
  3. Zaleca się nie publikowanie przez kluby biorące udział w rozgrywkach dziecięcych wyników spotkań rozegranych w kategoriach od G2 (skrzat) do E1 (orlik) na klubowych stronach internetowych i w mediach społecznościowych.
  • Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od sezonu 2021/2022. W sezonie 2021/2022 wprowadza się okres przejściowy umożliwiający Wojewódzkiemu Związkowi Piłki Nożnej prowadzenie tabel ligowych w rozgrywkach E1 (orlik) w celu ustalenia kolejności drużyn na koniec sezonu rozgrywkowego umożliwiającej stworzenie rozstawienia drużyn w rozgrywkach młodzików (D2) w kolejnym sezonie rozgrywkowym – 2022/2023.

Prezes PZPN Cezary Kulesza