Uwaga !!! Wznawiamy treningi…

Wracamy (małymi kroczkami) do treningów od 11 maja.Pamiętajcie, że zdrowie naszych dzieci i nasze jest najważniejsze, zatem prosimy o zapoznanie się z regulaminem korzystania z obiektów sportowych, który został stworzony na podstawie wytycznych opublikowanych przez Ministerstwo Sportu.

Bądźmy odpowiedzialni i stosujmy się do zaleceń.

Harmonogram treningów dostępny będzie pod koniec tygodnia, prosimy śledzić nasz fan page na fb lub stronę internetową i czekać na kontakt trenera.

Regulamin poniżej

MŁODZIEŻOWY KLUB SPORTOWY „CONCORDIA” KNURÓW

Regulamin użytkowania kompleksu boisk ,,Orlik”

przez Młodzieżowy Klub Sportowy ,,Concordia” Knurów

 1. Na boisku może przebywać maksymalnie 6 zawodników + 1 trener.
 2. Udział zawodników w zajęciach jest dobrowolny i równoznaczny z tym, iż Rodzice/Opiekunowie Prawni zapoznali się z niniejszym Regulaminem i z pełną świadomością akceptują go w pełnym brzmieniu oraz zobowiązują się do jego przestrzegania.
 3. Zajęcia treningowe trwają maksymalnie 45 minut.
 4. Zmiana grup ćwiczących następuję z zachowaniem 15 minutowej przerwy.
 5. W momencie dotarcia na obiekt obowiązuje nakaz zakrycia twarzy.
 6. Maseczki są ściągane przez zawodników na sygnał trenera.
 7. Zawodnicy przychodzą na zajęcia przygotowani i ubrani w strój sportowy dostosowanych do panujących warunków atmosferycznych.
 8. Zawodnik, który nie posiada maseczki lub wykazuje objawy chorobowe nie zostanie dopuszczony do zajęć.
 9. Osoby oczekujące proszone są o niegrupowanie się oraz zachowanie należytego dystansu.
 10. Przed wejściem oraz po opuszczeniu obiektu następuję obowiązkowa dezynfekcja rąk.
 11. Zakaz korzystania z zaplecza szatniowego oraz węzła sanitarnego.
 12. Korzystanie z osobistego sprzętu treningowego lub w przypadku sprzętu. ogólnodostępnego dezynfekcja po każdym użyciu.
 13. Zawodnicy, którzy nie ukończyli 13 roku życia na zajęcia muszą dostać się pod opieką rodzica/opiekuna prawnego.
 14. Rodzice/opiekunowie prawni nie mogą przebywać na obiekcie przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu zajęć.
 15. Zawodnicy, wchodzą na obiekt oraz opuszczają go po zajęciach pod opieką trenera.
 16. Zawodnicy przypisani są do stałych grup treningowych (do 6 zawodników).
 17. W przypadku braku możliwości uczestnictwa w zajęciach treningowych w swojej grupie, nie ma możliwości odrobienia ich z inną grupą zajęciową.

Zdrowie nas wszystkich jest rzeczą najważniejszą w związku z tym prosimy o wyrozumiałość w tej niecodziennej dla nas sytuacji !!!